Pravidla chování na fóru

1) Členství na těchto stránkách je bezplatné a je považováno za privilegium, nikoli za právo. Z toho důvodu je povoleno vlastnit pouze jeden uživatelský profil. Při porušení pravidel může být uživatel vyloučený z tohoto fóra bez udání důvodu. V případě hrubého porušení pravidel fora či zákonů České republiky, může být uživateli zrušen herní účet. V případě registrace rodinného příslušníka jste povinni předem informovat administrátora fóra, který tuto registraci musí schválit. V opačném případě bude vaše chování považováno za multiúčet.

2) Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý příspěvek na tomto fóru pocházející z jeho uživatelského profilu. Při porušení pravidel bude Váš příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn. Přispívání v tématech porušujících Pravidla fóra je automaticky považováno za Spam.

3) Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby název vyjadřoval obsah topiku a ty co nejlépe korespondovali s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou odstraněna nebo přesunuta. Povinností uživatele je před založením tématu použít funkci Hledat, nebylo li stejné téma již vytvořeno, nebo dotaz zodpovězen, či prostudovat FAQ na fóru, Help.travian.cz a nápovědu ve hře.

4) Urážky, osočování, rasistické a vulgární vyjadřování stejně jako spam můžou znamenat Vaše vyloučení z fóra.

5) Je zakázáno do textu či podpisu umisťovat reklamu a odkazy na servery či produkty nesouvisející se servery Travian, či jinak zneužít možností fóra k reklamní či výdělečné činnosti. Veškeré ref-odkazy v příspěvcích a podpisech budou bez varování smazány a posuzovány jako Spam reklamou.

6) Je zakázáno na foru inzerovat či jakkoliv řešit hledání duálů, výměnu či přenechání herního účtu třetí osobě. Zároveň upozorňujeme, že majitelem účtu je stále ten kdo disponuje registračním e-mailem. Proto varujeme před výměnou či přenecháním herního accountu třetí osobě.
Travian Team neřeší jakékoliv problémy s tím spojené, neřeší jakékoliv náhrady či škody.

7) Je zakázáno na fóru publikovat příspěvky či témata, které jsou obecně o nelegálních činnostech, případně k nelegálním činnostem navádějí (je myšlen především WAREZ, stahování filmu, nabádání k užívání drog či návody na jejich pěstování,...). Je zakázáno odkazovat erotické/pornografické/či jinak explicitní materiály (obrázky, videa, dokumenty,...), případně tyto zveřejňovat na fóru.

8) Není povoleno na fóru inzerovat či jakkoliv jinak propagovat jiné než CZ Travian servery.

9) Uživatel fóra je povinen svůj příspěvek formulovat a psát srozumitelně (v jazyce Českém či Slovenském, popřípadě jiném jazyce v sekci na to vyhrazené) a v rámci možností i gramaticky správně. Očividné chyby v běžných slovech, stejně jako chybějící čárky, tečky (nelze li jinak rozpoznat konec věty) a otazníky, budou považovány za úmyslné. Absence diakritiky, občasné překlepy a správnost i/y je tolerována.

10) Vydávání se za člena Travian Teamu, stejně jako úmyslné přisvojení si něčí identity za účelem: získání výhod, pomluvy, vyvolání sporu, či jiného poškození hráče nebo aliance, je považováno za hrubé porušení pravidel a může být řešeno i postihem ve hře.

11) Obsah soukromých zpráv (PM), InGame Messages (IGMs), stejně jako jiné rozhovory (ICQ, IRC, AIM atd.) nesmí být zveřejněn bez jednoznačného souhlasu druhé strany, vyjádřeného v následném příspěvku daného tématu. Výňatky z IRC #travian.cz jsou povoleny v odpovídajícím tématu. Autorský zákon Spolkové republiky Německa platí na celém fóru.

12) Pouze moderátoři (případně další členové Travian Teamu s přidělenými právy) jsou zodpovědní za udržování pořádku na fóru. Vámi nalezené případné prohřešky nahlaste prosím v odpovídající sekci (Věznice na Mírově). Reakce uživatelů upozorňujících přímo v tématu na porušování pravidel, nebo přispívajících příspěvky typu ''pls lock'', "Ban" nejsou tolerovány. Pod tuto kategorii patří také odkazování na funkci Hledat, FAQ, Help, bez udání odpovídajícího linku. Jen uživatel který založil dané téma má právo požádat o jeho uzamčení. Moderátoři nejsou povinni odpovídat na dotazy v tématech a záleží to na jejich svobodné vůli.

13) Nabídka/poptávka surovin, vojska nebo služeb na fóru není povolena a je hodnocena jako spam. K tomuto účelu ve hře slouží Tržiště a Aliance.

14) Je zakázáno zveřejňovat jakékoli indície uživatelů/hráčů bez jejich výslovného souhlasu - název herního účtu, souřadnice, členství v alianci, množství a stav vesnic, či velikost vojska. Taktéž jejich reálná adresa, jméno a příjmení, tel.číslo, či jiné kontakty - ICQ, Skype, e-mail, případně jiné messengery

15) Je zakázáno jakoukoliv formou řešit na fóru herní prohřešky či komentovat rozhodnutí MH, TT a moderátorů.

Při porušení některého z pravidel bude nick a IP adresa daného uživatele zablokovaný a příspěvky porušující pravidla budou smazány.

Porušení pravidel fóra, může být řešeno postihem, zablokováním či smazáním herního accountu.

Majitel, autor a provozovatel této stránky nezodpovídá za obsah jiných, než vlastních příspěvků.


Pravidla pro tvorbu podpisu:

1) podpis nesmí obsahovat komerční sdělení, či být chápán jako reklama na komerční produkt
2) podpis nesmí obsahovat erotické, urážlivé či jinak eticky nepřípustné téma.
3) dodržujte prosím velikost podpisu v ekvivalentu maximálně 3-5 řádek a v uvedené šířce.
4) v případě vložení obrázku, který nesmí přesahovat 500x80 pix a 200kB, je povoleno přidat maximálně 2 řádky textu (prázdný řádek = řádek textu) *počítá se i přesah jednoho (ať už výšky nebo šíře) rozměru obrázku*
5) moderátor má právo dle vlastního uvážení nevhodný podpis bez varování vymazat, případně uživatele upozornit či potrestat

příklad 1:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


příklad 2 (tolerované maximum):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx


Bodový systém: http://forum.travian.cz/showthread.php?t=2835

Provozovatelé fóra si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout libovolné téma nebo příspěvek porušující pravidla.

Upozornění:
Za součást pravidel jsou považovány i doplňky umístěné v jednotlivých sekcích a označené jako: Důležité:, tyto mají všeobecnou platnost, není li v nich přímo uvedeno jiné omezení.
Je ve vlastním zájmu uživatele sledovat změny/úpravy v pravidlech, které se můžou udít i bez průvodního ohlášení v sekci Novinky & oznámení.
Neznalost pravidel a jejich doplňků uživatelem, případně neznalost jejich úprav a změn je v případě řešení přestupků irelevantní.

Změna pravidel vyhrazena