Chronologicky se události odehráli takto:
5, - Bitva u Farsálu
3, - Bitva u Actia
1, - Reakce císaře Augusta na porážku Římských legii v bitvě v Teutoburském lese
2, - Požár Říma
4, - Výbuch...