Slovak : Hľadáme členov do gildy cze-svk (československá gilda)

Poplatky : prvá generácia : 500 SP/ deň
druhá generácia :dohodou
ostatné generácie : dohodou

Napíšte mi tu na Fóre SS alebo v hre na meno Superman43
Šetríme na dom Mars

Czech : Hledáme členy do gildy cze-svk (československá gilda)
Poplatky : první generace : 500 SP / den
druhá generace : dohodou
ostatní generace : dohodou

Napište mi tu na Fóru Soukromou Zprávu nebo v hře na jméno superman43
Poznámka: Šetříme na dum Mars