Vážení hráči,

s příchodem nové verze TRAVIANU jsme se rozhodli i trochu upravit a zejména upřesnit pravidla hry.
Níže najdete novou verzi s barevně vyznačenými změnami (škrtnutý text = původní, který jsme změnili či odstranili; modrý = přidaný či upravený).
V zásadě se nic výrazně nemění, jen jsme něco přeformulovali či upřesnili to, co již nyní postihujeme běžně.
Bohužel nemáme možnost mít zvlášť pravidla pro nové a staré servery, takže tato pravidla budou platná na všech českých serverech od 21.2.2011.

Váš TRAVIAN Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pravidla hry

Tato pravidla jsou dodatkem k Všeobecným obchodním podmínkám. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §7.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

* § 1 Účet
 • §1.1. Každý hráč může vlastnit a nebo hrát pouze jeden účet na jednom herním světě. Přihlášení se přes heslo na účet jiného hráče na stejném serveru je porušení pravidel a bude potrestáno.
 • §1.2. Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Pokud chcete změnit registrační e-mailovou adresu, můžete tak učinit sami (Profil -> Účet). V případě pochybností o vlastníkovi účtu má Multihunter právo zeptat se na registrační e-mail a další údaje k účtu. (To znamená, že MH se může zeptat hráčů na registrační e-mail, admin se může navíc zeptat i na historii plateb a případné další údaje známé jen majiteli účtu). Travian Team se vás nikdy nebude ptát na heslo k účtu!
 • §1.3. Předání hesla jinému hráči je porušení pravidel a bude potrestáno. Výjimkou jsou tzv. „Dual“ účty. Ty jsou povolené v případě, že hráči dual účtu nevlastní a/nebo nehrají jiný účet na stejném herním světě. Navíc, úmyslné zvolení stejného hesla jako jiný hráč na stejném herním světě je trestné a může být považováno za multiúčtování. Účty, které jsou propojené zastupováním nebo hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo, jinak můžou být považovány za multiúčet. (Dual účet = 2 či více lidí hrajících jeden účet na serveru)
 • §1.4. Každý hráč má právo určit 2 zástupce, kteří mohou spravovat hráčův účet v době jeho nepřítomnosti a musí ho hrát ve prospěch majitele účtu. Dlouhodobé zastupování účtu bez přihlašování majitele účtu je povolené maximálně po dobu 14 dnů. Jakákoli předvídaná absence delší než týden musí být nahlášena Multihunterovi majitelem účtu ještě před odjezdem.
 • §1.5. Hráči používající stejný počítač, kteří chtějí používat účet toho druhého, musí použít funkci zástupce.
 • §1.6. Majitel účtu je zodpovědný i za chování zástupce/dualu. Majitel účtu má možnost přidělit zástupci určité pravomoce. Neexistuje tedy možnost vymáhaní úhrad za škody způsobené zástupcem či dualem. V případě, že ostatní hráči byli např. uraženi, může být potrestán majitel účtu i jeho zástupce.


* § 2 Interakce mezi hráči
 • Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Veškeré přesuny surovin, útoky a přebírání vesnic jsou nyní hlídány systémem. Podrobnosti najdete zde.


* § 3 Netiketa
 • §3.1. Nákup a prodej jednotek, surovin, vesnic, služeb nebo účtů je zakázaný (za peníze, za zlatky a pod.). To se také týká času investovaného do účtu.
 • §3.2. Hráči jsou povinni chovat se slušně. Urážky, zneucťování/hanobení a jiné nevhodné chování na jakémkoli místě ve hře (zprávy, profil, názvy vesnic, jméno hrdiny, název divu světa, alianční fórum atd.) nebudou tolerovány a budou potrestány.
 • §3.3. Veškerá komunikace ve hře musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině. To se týká i názvů vesnic, profilů účtů a aliancí.
 • §3.4. Vydírání je zakázané. Vyjednávání započaté slabším hráčem, který se snaží urovnat konflikt, není hodnoceno jako vydírání. Požadavek surovin za propuštění jednotek z pastí není hodnocen jako vydírání, ale majitel pastí nesmí požadovat více než je hodnota zajatých jednotek. Vyhrožování zničením ve hře apod. není proti pravidlům hry. Vyhrožování týkající se reálného života je přísně trestáno.
 • §3.5. Jakékoli reklamy, spam a řetězové dopisy jsou zakázané. Totéž platí i pro referenční odkazy v profilu.
 • §3.6. Zveřejňování necenzurovaných bitevních reportů ve hře nebo na fóru bez souhlasu obou zúčastněných stran je zakázané. To platí i pro zveřejňování zpráv (IGM) nebo e-mailů ostatních hráčů, Multihunterů nebo administrátorů a pro zveřejňování jakýchkoli osobních údajů hráčů či Travian Teamu.
 • §3.7. Je zakázané nutit či navádět hráče ke smazání účtu, nastavení zástupu, hraní dual účtu, předání hesla nebo porušování pravidel. Totéž se týká i požadování zástupu před vstupem do aliance.
 • §3.8. Využívání chyb ve hře je zakázané a bude trestáno. Totéž se týká používání robotů, skriptů atd. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Travianu. Výjimkou jsou grafické balíčky.
 • §3.8. Vydávání se za členy Travian Teamu nebo jejich známých, používání vulgárních, nemorálních nebo politicky nevhodných jmen účtů či aliancí je zakázané a bude může být trestáno i okamžitým smazáním účtu.


* § 4 Nástroje a chyby
 • §4.1. Využívání chyb ve hře je zakázané a bude trestáno.
 • §4.2. Používání robotů, skriptů a podobných nástrojů, které automatizují hru či mění herní plochu je zakázané. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Travianu. Výjimkou jsou grafické balíčky.


* § 5 Administrativní předpisy
 • §5.1. V případě porušení pravidel hry rozhodují o trestu Multihunteři a/nebo administrátor hry. Suroviny, budovy, vesnice nebo jednotky ztracené během blokace účtu nebudou vráceny. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy a/nebo Plus účet běžící v době blokace účtu. Hráči používající zlaté a/nebo Travian Plus nemají nárok na speciální jednání v případě porušení pravidel. Travian Team nesděluje informace o hráčích či o jejich banu a trestu jiným osobám než majiteli účtu.
 • §5.2. Účty, které porušují pravidla a mají populaci menší než 100 (speed 250), nebo účty, které porušují pravidla obzvlášť závažným způsobem, můžou být smazány okamžitě bez předchozího varování či blokace.
 • §5.3. Multihunter je jediný kontakt ve hře, který řeší porušení pravidel hry na světě, který mu byl přidělen. Hráči mohou řešit problémy ohledně porušení pravidel s Multihunterem prostřednictvím zpráv ve hře (IGM). Řešit herní prohřešky je možné pouze s Multihunterem prostřednictvím zpráv ve hře (IGM). V případě oprávněných pochybností o Multihunterově rozhodnutí můžou hráči kontaktovat administrátora na admin@travian.cz. Je zakázáno řešit prohřešky jinou formou a mimo zmíněná místa. Hráč je povinen řešit problém aktivně a bez zdržování a po celou dobu komunikovat slušně a pravdivě.
 • §5.4. Travian Team si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry.
 • §5.5. Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými, která nahradí neplatná pravidla právně přípustným způsobem. Tato vstoupí v platnost bez prodlení a můžou být použita i na účty blokované před zveřejněním upravených pravidel.