Informace o tom, jak funguje umělá inteligence u Natarů
Některé principy fungovaly už dříve, některé začnou fungovat teď po updatu Dinah (11.04.2012)

Malé natarské vesnice
 • při smazání účtu je 10% šance, že jeho hlavní vesnice se stane natarskou vesnicí
 • pokud se vesnice stane natarskou, zmizí veškeré jednotky a suroviny ve vesnici a všechny budovy a doly se sníží o jednu úroveň
 • nová natarská vesnice dostane do začátku náhodné množství kopiníků, založené na obilných polích ve vesnici
 • pokud hráč zaútočí na natarskou vesnici, počítá se na straně obránce (Natarů) populace vesnice. Na straně útočníka se i nadále počítá s populací celého účtu
 • to znamená také, že pokud hráč přebere natarskou vesnici, s největší pravděpodobností může čekat snížení úrovní budov o jednu úroveň


Trénování nebo stavba?
 • každou hodinu se Nataři v každé vesnici rozhodnou, jestli budou příští hodinu stavět budovy nebo trénovat jednotky
 • toto rozhodnutí je založeno na množství útoků na Natary v poměru k množství útoků na celém serveru


Trénování jednotek
 • Nataři musí mít určitou produkci obilí předtím, než začnou stavět jednotky
 • Nataři nechtějí, aby jejich jednotky hladověly (jejich jednotky sice nemůžou vyhladovět, ale jde tu o "svědomí" )
 • Nataři nepotřebují provádět výzkum jednotek, ale musí mít správnou budovu k jejich stavbě
 • trénování jednotek samozřejmě stojí suroviny
 • úroveň budov na výrobu jednotek ovlivňuje dobu výcviku


Stavba budov
 • pokud se Nataři rozhodnou stavět budovu, je šance 50/50, že budou stavět budovu nebo surovinové pole
 • pokud není dostatečná kapacita skladu/sýpky na plánovanou budovu, bude nejprve rozšířen sklad/sýpka
 • i Natary stojí stavba budov suroviny :-)
 • Nataři staví surovinové doly maximálně na úroveň 9
 • Nataři musí splňovat požadavky na stavbu budov
 • pokud se rozhodnou postavit novou budovu, nejprve budou stavět ty, na které už mají splněné požadavky. Pokud žádná taková není, pokusí se nejprve splnit požadavky, aby mohli nějakou postavit
 • na dokončení stavby potřebují Nataři náhodný čas, ale maximálně 1 hodinu


Stavba zdí
 • nezávisle na rozhodnutí, zda stavět nebo trénovat, budou Nataři zvyšovat úroveň zdi podle množství útoků na vesnici. Pokud už bude zeď na úrovni 20, začnou stavět/rozšiřovat rezidenci.