Vážení hráči,

jednou z funkcí, kterou jsme prezentovali na našich narozeninových serverech a kterou jste vybrali i pro verzi T4.4, je změna závěru hry: Nataři s vámi budou soutěžit o to, kdo první postaví div světa na úroveň 100 a ukončí tím server. Doteď jsme vám neřekli, kdy přesně budou Nataři schopni dokončit server - teď je vhodná doba vám tuto informaci prozradit společně s dalšími úpravami časů přidání artefaktů a stavebních plánů.

Rozvoj a růst je ve verzi T4.4 rychlejší díky těmto změnám:
- zvýšení produkce surovin o 40 % -> rychlejší vybudování infrastruktury a získávání kulturních bodů
- denní úkoly, díky kterým získáváte odměny na rychlejší rozvoj vaší říše

Kromě toho je usnadněna podpora velké obrany díky těmto změnám:
- možnost nastavení obchodních cest do vesnice s divem světa, pokud ji má v držení spoluhráč z vlastní či spojenecké aliance
- poloviční spotřeba obilí ve vesnicích s divem světa po přidání stavebních plánů

Proto jsme se rozhodli, že společně s nastavením časů, kdy začnou Nataři budovat svůj div světa, trochu zkrátíme čas přidání artefaktů a stavebních plánů. Zde jsou nové formule:

100 dní ÷ rychlost serveru = přidání artefaktů do hry
200 dní ÷ rychlost serveru = přidání stavebních plánů do hry
250 dní ÷ rychlost serveru = Nataři začínají stavět svůj div světa
24 hodin ÷ rychlost serveru = jak dlouho trvá Natarům postavit jednu úroveň divu

Co to tedy vlastně znamená pro normální a speed servery? (všechny časy jsou od startu serveru)

1x speed (normální rychlost):
- artefakty po 100 dnech
- stavební plány po 200 dnech
- Nataři začnou stavět div světa po 250 dnech
- Nataři dokončí div světa po 350 dnech, pokud do té doby žádný hráč nepostaví div světa na úroveň 100

3x speed:
- artefakty po 34 dnech
- stavební plány po 67 dnech
- Nataři začnou stavět div světa po 84 dnech
- Nataři dokončí div světa po 118 dnech, pokud do té doby žádný hráč nepostaví div světa na úroveň 100

Doufáme, že jste připraveni na tuto novou výzvu!

Váš Travian Team