Obecné změny

Místo normálni mapy Travianu máme pro tento scénář novou mapu, která zobrazuje Evropu a část severní Afriky a Středního východu.
Ve hře nebudou žádné divy světa. Vyhrát můžete pouze nasbíráním vítězných bodů se svou aliancí. Vyhrává aliance s nejvíce vítěznými body.
Bonusy obchodní kanceláře a turnajového hřiště jsou dvojnásobné.

Starověká města a artefakty

Od začátku bude na mapě rozmístěno 87 antických měst. V těchto městech na vás budou čekat artefakty. To znamená, že během hry se již ve hře žádné artefakty neobjeví. Starověká města budou bráněna Římany, Galy nebo Germány. Nicméně nemají žádnou umělou inteligenci, takže nebudou stavět pole, budovy ani jednotky. Ale již od začátku budou bráněna určitým množstvím jednotek. Starověká města můžou být pouze dobyta a nemůžou být zničena. Na hlavní města každého národa (Římanů, Galů a Germánů) nebude možné zaútočit ani je dobýt. Artefakty nemůžou být přesunuty a starověká města nemůžou být hlavní vesnicí žádného hráče.

Pokud bude jeden hráč mít více než jedno starověké město, platí následující pravidla:
Aktivovány můžou být maximálně tři artefakty, z toho smí být aktivní maximálně JEDEN unikátní artefakt nebo artefakt s účinkem na celý účet.
Takže: buď můžete mít aktivní 3 malé artefakty, nebo 2 malé a 1 velký/unikátní. Pokud hráč vlastní dva artefakty se stejným efektem a v pokladně aktivuje oba dva, efekt bude mít pouze jeden z nich. Nezapomeňte také na to, že např. artefakty typu Bonifácova skleróza nemusí mít efekt podle své velikosti - i unikátní artefakt může mít efekt na vesnici a naopak malý artefakt může mít efekt na celý účet.

Pokud si vyberete vítězné body nebo pokud nekliknete na žádné tlačítko, artefakt nebude mít žádný efekt.

Každý efekt trvá 24 hodin (uvidíte odpočítávání) a vlastník starověkého města se musí rozhodnout, jestli chce využít sílu artefaktu, nebo generovat vítězné body. Vyskakovací okno v pokladně ve starověkých městech má dvě tlačítka - jedno na vítězné body a druhé na vlastní efekt artefaktu. Zde není možné aktivovat "vzdálené" efekty (efekty artefaktu u ostatních členů aliance). Tento efekt vysvětlíme o něco dále.

Pokud se podaří jinému hráči dobýt starověké město, ve kterém je aktivní nějaký efekt, tento efekt se okamžitě zastaví, bez ohledu na to, jestli platí pro účet nebo pro vesnici.

Starověká města nemají žádný populační bonus.

Aliance a "vzdálená" síla artefaktů

Když budete členy aliance, ve které jsou další hráči vlastnící starověká města, platí další, komplexnější pravidlo:

Máte možnost aktivovat "vzdálený" efekt artefaktu ze starověkého města jiného hráče z aliance. Tento efekt si můžete aktivovat pomocí tlačítka ve vaší pokladnici v normální vesnici (tzn. v jakékoli vesnici kromě starověkých měst). Takže kromě sil vašeho starověkého města můžete ve svých vesnicích využít i efekty od ostatních členů aliance. Tato funkce bude k dispozici jednou denně zdarma, další aktivace tentýž den budou za 10 zlatých. Navíc musí v dané vesnici stát pokladnice na potřebné úrovni:
Pokladnice lvl 10: možnost využít malé artefakty ostatních členů aliance (+ Bonifácovu sklerózu s účinkem na vesnici)
Pokladnice lvl 20: možnost využít velké a unikátní artefakty ostatních členů aliance (+Bonifácovu sklerózu s účinkem na účet)
Pozor - vzdálený efekt artefaktu funguje pouze ve vesnici, v níž byl aktivován (ano, i v případě, že jde o vzdálený efekt artefaktu s účinkem na celý účet).

K dispozici vám bude alianční přehled všech starověkých měst a jejich efektů. Vzdálené efekty je možné použít pouze v případě, že vlastník daného artefaktu ten efekt aktivoval. Pokud je artefakt spoluhráče neaktivní (hráč nekliknul na žádné tlačítko) nebo pokud byly majitelem vybrány vítězné body, zbytek aliance nemůže využít efektu tohoto artefaktu ve svých vesnicích.
Hráči využívající vzdáleného efektu za 10 zlatých nesmí zapomínat, že efekt bude platit pouze po dobu, která zbývá do vypršení aktuálního účinku artefaktu (zobrazuje se odpočítávání času). Také nezáleží na tom, jaký rozsah má artefakt, vzdálený efekt artefaktu bude možné aktivovat pouze pro vesnici. Pokud je ve vesnici aktivován tento efekt, všechna ostatní tlačítka "použít vzdálenou sílu" jsou v dané vesnici deaktivována.

Nejedná se o "kradení" efektů od ostatních členů aliance. Každý člen aliance si může vybrat efekt libovolného artefaktu, který je v jejich alianci zrovna aktivní, pokud jejich pokladnice splňuje požadavky. Klidně může 10 členů aliance využívat stejný efekt, nejsou zde žádná omezení.

Členství v alianci

Mazání účtu: pokud se rozhodnete smazat účet, nebudete moct aktivovat artefakt nebo generovat vítězné body pro alianci. Stále budete moct používat "vzdálený efekt".

Opuštění aliance: pokud se rozhodnete opustit alianci, můžete to udělat pouze pokud momentálně nevyužíváte žádný efekt artefaktu (nezávisle na tom, jestli jde o váš vlastní artefakt nebo vzdálený efekt). Jinak řečeno: pokud jakýmkoli způsobem využíváte efekt artefaktu, nemůžete opustit alianci.

Vyhození člena aliance: pokud se vedení aliance (hráč/i s potřebnými právy) rozhodne vyhodit hráče, tento hráč nebude vyhozen okamžitě (jako je to nyní). Místo toho bude hráč vyhozen 24 hodin poté.
Důležité: 24hodinová prodleva vyhození z aliance platí pro každého hráče v alianci, bez ohledu na to, jestli vlastní starověké město nebo má aktivovaný efekt artefaktu. Jakmile vedení aliance aktivuje odpočítávání vyhození hráče, tento hráč nemůže nadále aktivovat artefakt, ať už svůj vlastní, nebo vzdálený efekt. Artefakty, které jsou aktivní, zůstanou aktivní do doby, než jim vyprší odpočítávání. Pokud chce vyhazovaný hráč aktivovat artefakt ve svém starověkém městě dříve, než bude vyhozen, musí alianci opustit sám.

Bonifácova skleróza a její speciální vlastnosti

Bonifácova skleróza mění efekty i dosah působení. Toto se stane vždy, když je starověké město s Bonifácovou sklerózou dobyto jiným hráčem a hráč aktivuje buď efekt artefaktu, nebo vítězné body, a po skončení efektu. Jinak řečeno, efekt se změní v dobu, kdy hráč vlastnící starověké město s tímto artefaktem může opět zmáčknout tlačítka s výběrem efektu.Pokladna ve starověkém městě nemůže být zbourána ani vykatapultována.
Rozmístění starověkých měst zde: http://blog.travian.com/2014/07/anci...the-artefacts/